Regulamin

Ośrodek wypoczynkowy Gościniec przy ul. Wczasowej 11 w Szczyrku.
Przed rezerwacją proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie, rezerwując pobyt Gość przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu:

 1. Rezerwacja staje się aktywna, gdy zostanie wpłacony zadatek w wysokości 30% całej kwoty za pobyt. Należy ją wpłacić w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji, potwierdzonej e-mailem przez system rezerwacyjny. Rezerwacje telefoniczne wymagają potwierdzenia e-mailowego przez osobę rezerwującą i nie będą aktywne do momentu otrzymania e-maila przez właściciela i spełnienia wymogu wpłaty zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją domku oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
  Pozostałe 70% kwoty pobytu należy uiścić w dniu przyjazdu.
 3. Zapis pkt. 2 nie stosuje się do osób dokonujących rezerwacji i przyjeżdzających tego samego dnia. Wtedy Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości w dniu przyjazdu.
 4. Doba rozpoczyna się od godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
  Minimalny pobyt w weekend to 2 doby w niskim sezonie. W wysokim sezonie (lato, zima) 3 doby.
  Gości spodziewamy się nie później niż do godz. 18.00. Godziny przyjazdu i wyjazdu mogą być elastyczne w sytuacji braku obłożenia.
 5. Dom wynajmuje się z przeznaczeniem na pobyt wypoczynkowy. W domu nie może przebywać więcej osób niż wskazane w rezerwacji. Max liczba osób, które mogą przebywać w domu to 7 osób (wliczone są tu również dzieci w wieku od 2 lat).
  Przebywanie w domu większej liczby osób bez uzgodnień z właścicielem spowoduje wykwaterowanie wszystkich Gości bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres wypoczynku. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 6. Osoba rezerwująca dom nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata należna za pobyt.
 7. Na świetlicy ośrodka i w domkach panuje bezwzględny zakaz poruszania się w obuwiu narciarskim. Do przechowywania sprzętu narciarskiego oraz obuwia służy narciarnia, którą Goście dla własnego bezpieczeństwa powinni zamykać na klucz każdorazowo.
 8. Osoby nieobjęte rezerwacją (zadeklarowane) nie mogą przebywać w domu od godz. 22.00 do 8.00
 9. Zwierzęta domowe należy uprzednio zgłaszać na etapie rezerwacji ( koszt za dobę 35 PLN ) Na terenie ośrodka proszę o sprzątanie po swoich pupilach.
 10. Na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, palenia świec, itp. jak i na terenie posesji zakazuje się palenia otwartego ognia, petard, sztucznych ogni, rozpalenie grilla może odbywać się w bezpiecznej odległości od domu w wyznaczonym przez pracownika ośrodka miejscu.
 11. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru wszelkich przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zaleca się przed wyjściem skontrolowanie stanu domu pod tym względem oraz całkowite wyłączenie światła.
 12. Dom wyposażony jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, wobec czego nie należy do toalety wrzucać rzeczy mogących doprowadzić do zatkania całego systemu. Wszystko oprócz papieru toaletowego wyrzucamy do kosza na śmieci.
 13. W okolicy domu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
  Goście przebywający w domu nie mogą zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców domów sąsiadujących z domem wynajmowanym. W sytuacji interwencji policji, straży miejskiej, straży pożarnej itp. służb spowoduje wykwaterowanie wszystkich Gości bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres wypoczynku. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 14. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, w tym powstałe w domu i jego wyposażeniu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób przebywających w domu.
 15. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe na terenie domu i posesji na rzecz Gości jak i osób przebywających na terenie domu jak i posesji.
 16. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się mienie Gości na terenie domu jak i posesji.
 17. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w kwocie 300 zł na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych w domu lub znajdującym się w nim mieniu. Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu. Nie wpłacenie kaucji będzie się wiązało z odstąpieniem od rezerwacji i nie wydaniem kluczy osobie rezerwującej. Kaucja będzie pomniejszona również w sytuacji nie posprzątania domu o kwotę 100 zł.
 18. Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą ustaloną przez Urząd Miejski w Szczyrku w momencie meldunku Gości.
 19. Kaucja zostanie zwrócona osobie rezerwującej bezpośrednio po dokonaniu przez nią zwrotu domu w stanie nienaruszonym i posprzątanym, chyba że zostały wyrządzone szkody w domu lub znajdującym się w nim mieniu - w takim przypadku kaucja w odpowiedniej części zostanie przeznaczona na pokrycie szkody, a w pozostałej części zwrócona osobie rezerwującej, gotówką bądź przelewem na konto wskazane przez osobę rezerwującą.
 20. W przypadku nie stosowania się do któregokolwiek z podpunktów regulaminu ośrodka kaucja nie będzie zwracana.
 21. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji pobytowej.
 22. WiFi login: gościniec hasło: gosciniec123!